۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر

در مسائل آسیب‌زای فرهنگی و مشکلات معیشتی مردم، تماشاچی نباشید

عملیات تعلیم و تربیت مهم‌تر از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است

حرکت علمی دانشجویان در جهت قطع وابستگی از غرب باشد/ شخصیت اقتصادی و سیاسی مملکت را برای اروپا هزینه نکنید

دشمن در پایگاههای نظامی منطقه پارس می‌کند، اما جرأت نزدیک شدن ندارد

در دولت ما ناهماهنگیست یا خدایی نکرده جریان دیگری است؟!

آخرین خبرها


چند رسانه ای


فیلم


آرشیو

دروس حوزه

کتابخانه