۱۳۹۸ يكشنبه ۲۸ مهر

۳۹۶ مطلب با موضوع «نقشه ی محتوایی :: خبر ها :: سخنرانی ها :: تفسیر» ثبت شده است

ادامه تفسیر سوره تکاثر

چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۲، ۰۶:۲۰ ب.ظ

زندگی دنیا از لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر خارج نیست

در آیه ی 20 سوره ی حدید خداوند می فرماید دنیا بازیچه و لهو است،در این آیه چند چیز مرادف هم آمده ، لهو را سرگرمی بی نتیجه دانستیم.لعب که سرگرمی، زینت که آرایش، تفاخر که فخر فروشی و در آخر هم تکاثر آمده است و زندگی دنیا از این پنج چیز خارج نیست.

ادامه ی تفسیر سوره تکاثر، مهدیه مشهد

ادامه ی تفسیر اجتماعی سوره حشر

پنجشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۲، ۰۹:۰۴ ق.ظ

رمز فلاح جامعه اسلامی وقایة شح نفس است

اما در جامعه دینی باید این واقعیت اخلاقی (شح نفس ) وجود داشته باشد یعنی افراد جامعه باید نفس خود را حفظ کنند. جامعه ای که در آن رقابت چشم و هم چشمی باشد به فلاح نمی رسد بلکه فقط دوری از شح نفس باعث می شود که جامعه وانسانها به فلاح برسند

ادامه ی تفسیر اجتماعی ، آیه ی نهم سوره ی "حشر" ، مدرسه نواب

تفسیر آیات اجتماعی 92.12.1

پنجشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۲، ۰۸:۱۸ ق.ظ

ایثار جزء اصول رفتاری است

ایثار جزء اصول رفتاری است در زندگی اجتماعی . اصول اخلاقی آثارش در رفتار ظاهر می شود همیشه اعتقاد اخلاق می سازد و اخلاق رفتار . در هیچ نظام واصول اجتماعی ایثار مشاهده نمی شود الا دین مبین اسلام.

تفسیر آیات اجتماعی، مدرسه ی نواب

ادامه ی تفسیر سوره مبارکه قارعه

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۰۶:۲۶ ب.ظ

اکنون می ترسیم برای معیشت خود با سرسخت ترین دشمنان خدا و استکبار جهانی بسازیم

خدا میگوید اگر پیامبر بخواهد با استعداد بشری خود بهشت و جهنم را به مردم بگویی و تصویر کنی به هیچ وجه قدرت فهم و درک آن را نداری. علم این است که ما فقط بدانیم اما درایت دانستن با تحلیل و درک واقعی است. و خدا میکوید درک واقعی دوزخ به عنوان یک بشر برای شما ممکن نیست.

ادامه ی تفسیر سوره قارعه ، مهدیه مشهد 

تفسیر آیات اجتماعی 92.11.24

پنجشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۰۸:۲۸ ق.ظ

ارتباط انصار با مهاجرین قبل از اینکه یک ارتباط انسانی باشد ارتباط ومحبت قلبی بود
این آیه شایستگی انصار را بیان می کند ومی فرماید (یحبون من هاجر الیهم ) به مهاجرین محبت می کردند ودر پذیرایی از مهاجرین بر یکدیگر سبقت می گرفتند مانند اعضاء خانواده خودشان ومیفرماید ( ولا یجدون فی صدورهم حاجة ) ارتباط وزندگی مهاجرین وانصار بر اساس نیازمندی نبود بر خلاف این مبنی که زندگی اجتماعی وارتباطات بر اساس نیازمندی است . ارتباط انصار با مهاجرین قبل از اینکه یک ارتباط انسانی باشد ارتباط ومحبت قلبی بود بدون احساس نیاز به یکدیگر
ادامه ی تفسیر آیات اجتماعی قرآن، مدرسه ی نواب

ادامه ی تفسیر سوره قارعه 92.11.23

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۰۶:۱۲ ب.ظ

هرچه در عمل نیت اخلاص و قربه الی الله باشد این عمل سنگین است
عده ای عمل را سبک یا سنگین میکنند و هرچه در عمل نیت اخلاص و قربه الی الله باشد این عمل سنگین است. اما در تفسیر دیگر این میزان را در حسنات دانسته اند و این "ثقلت و خفت" را به اعمال و حسنات نسبت می دهند.و در جای دیگری در قرآن می فرماید وزن اعمال و سنگینی اعمال با حق است. آنکه عملش سنگین و برحق بود رستگار است.
ادامه ی تفسیر سوره قارعه، مهدیه مشهد

تفسیر آیات اجتماعی هفدهم بهمن 92

پنجشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۰۸:۵۵ ق.ظ

فلاح هم مربوط به شخص است و هم مربوط به جامعه اما صلاح مربوط به شخص است

جامعه دینی با جامعه لائیک فرق دارد در جامعه لائیک مردم بر اساس نیاز به هم به صورت اجتماعی زندگی می کنند اما جامعه دینی یک انگیزشی دیگر نیز لازم دارد لذا جامعه تاسیسی است و آن انگیزش هدف خداگونگی و خدا محوری است

تفسیر آیات اجتماعی ، مدرسه نواب

ادامه تفسیر سوره ی مبارکه "قارعه"

چهارشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۱۳ ب.ظ

در "میزان" چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد (صل الله علیه) و آل ایشان نیست

زمانی که اعمال مومن بررسی می شود اگر کفه ی حسنات او سبک باشد این صلوات را بر کفه ی حسنات می انگارند که این کفه را نسبت به کفه ی سیئات بالا می برد.

ادامه ی تفسیر سوره "قارعه" ، مهدیه مشهد

ادامه ی تفسیر آیات اجتماعی قرآن مجید

پنجشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۰۸:۰۶ ق.ظ

مهاجر کسی است که دلش کنده شده از غیر خدا و از غیر رسول خدا

هجرت ، هم در تحولات فرهنگی موثر است هم در تحولات اقتصادی و اجتماعی.  هجرت ، از عواملی است که موجب تحول جامعه می شود . هجرت مهاجرین در زمان پیامبر به خاطر حفظ دین و ایمانشان بود . این امتیاز مهاجرین بر غیر مهاجرین است.

ادامه ی تفسیر آیات اجتماعی قرآن، مدرسه ی نواب

ادامه ی تفسیر سوره ی"القارعه"

چهارشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۲، ۰۶:۱۶ ب.ظ

انسان صاحب اراده و قوی و نیرومند به کوه تشبیه می شود

این دگرگونی که بر اثر فشار قیامت بر مردم وارد می شود با آنچه بر کوه ها حادث می شود متفاوت است. بر انسان ها با غم و غصه و پریشانی و روحی است ولی در کو ها از هم پاشیدگی مادی است. در اینجا کوه را در کنار انسان آورده است تا نشان دهد وقتی کوه با این عظمت به شکل پشم زده شده در می آید انسان ها و این پوست و گوشت و استخوان معلوم است چه می شوند.

ادامه ی تفسیر سوره ی"القارعه" مهدیه مشهد

ادامه ی تفسیر سوره ی"حشر"

پنجشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۲، ۰۹:۳۸ ق.ظ

بعد از پیامبر تداوم رهبری اسلام باید بوسیله امام باشد

اما "فخذوه" یعنی هر چه از طرف پیامبر (صل الله لیه و آله) به ما رسیده شامل تمام اوامر و نواهی پیامبر است. بعد از پیامبر هم تداوم رهبری اسلام باید باشد و این بوسیله امام است و امام مظهر پیامبر است . واگر امامت بعد از پیامبر را انکار کنیم طبق این آیه قرآن فقط دستورات پیامبر شامل کسانی که پیامبر را درک کرده اند می شود

ادامه ی تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم، مدرسه ی نواب

ادامه ی تفسیر سوره ی" القارعه"

چهارشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰۶:۵۰ ب.ظ

پیغمبر )ص( معنای قیامت و "قارعه" را فهمید اما این برای بشر قابل تصورنیست
قیامت تنها با وحی قابل درک است و با این رابطه ی پیغمبر(ص)  با خدا  مسائل برایش قابل درک و فهم است و تفاوت علم با وحی همین است چون علم بر پایه ی حدس است. پیغمبر معنای قیامت و "قارعه" را فهمید اما این برای بشر قابل تصور و تصویر سازی نیست چون آخرت قابل تصور نیست و این بخاطر درک ناقص ماست.
ادامه ی تفسیر سوره ی"قارعه"، مهدیه مشهد