۱۳۹۷ دوشنبه ۰۱ بهمن

۳۸۰ مطلب با موضوع «نقشه ی محتوایی :: خبر ها :: سخنرانی ها :: تفسیر» ثبت شده است

ادامه تفسیر سوره ی"عادیات" سه آیه آخر

چهارشنبه, ۴ دی ۱۳۹۲، ۰۸:۴۰ ب.ظ

معاد ناباوری و اینکه انسان خدا را بالا سر نبیند ریشه تمام انحرافات و مفاسد است

اینکه انسان تمام هستی را در همین دنیا ببیند طبیعی است دچار خلاف و انحراف می شود.عامل دوم هم زمانیکه انسان فکر کند هیچ کسی بالا سر او نیست و کنترل اعمال او توسط کسی صورت نمی گیرد هر کاری از دستش بر بیاید انجام می دهد.

ادامه تفسیر سوره ی عادیات، مهدیه مشهد

تفسسیر آیات اجتماعی 28 آذر 92

پنجشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۴۴ ق.ظ

در اسلام اقتصاد بر اساس عدالت اجتماعی است

در نظامهای اجتماعی غیر دینی اقتصاد یا لیبرالیسم اقتصادی است یا سوسیا لیسم است. در هر دوی این بینش ها انسان به عنوان یک موجود درنده مطرح است . اما در اسلام اقتصاد بر اساس عدالت اجتماعی است. یعنی هر آنچه را که فرد تحصیل می کند مالک آن است. اما منابع اقتصادی باید بسویه بین تمام مردم جامعه تقسیم شود.

تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم سوره مبارکه حشر،مدرسه ی نواب

تفسیر مهدیه. سوره ی عادیات

چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۰۱ ب.ظ

انسان پول پرست همه چیز حتی خدا را فراموش کند

انسان نسبت به دوستی مال سبب ناسپاسی انسان میشود لذا شدید سه معنا دارد، اول به معنای سرسختی و شدت در محبت است و این سبب میشود انسان در استخدام مال قرار گیرد. این سبب می شود انسان پول پرست شود و همه چیز حتی خدا را فراموش کند.

تفسیر سوره ی "عادیات" مهدیه مشهد

تفسیر آیات اجتماعی21آذر 92

پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۱۳ ق.ظ

اگر حکومت دینی نباشد خدمات انسانها بیهوده است

در جریان دینی  اگر حاکمیت الله در راس حکومت باشد حکومت دینی است اگر حکومت مشروعیت نداشته باشد کل فعالیت اجتماعی ما باطل است و اگر حکومت دینی نباشد خدمات انسانها بیهوده است. اما رسیدن به قدرت سیاسی ومنفعت اجتماعی که کار جریان قدرت محور است ف خیلی جاها با حکومت اسلامی همخوانی ندارد و خیلی از حدود شرعی را زیر پا می گذارند.

تفسیر اجتماعی سوره مبارکه حشر، مدرسه ی نواب

"تفسیر سوره ی عادیات"

چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۳۷ ب.ظ

اولین دادگاه برای خطای انسان در درون انسان است

اینکه انسان خود را از همه بیشتر می شناسد و آنهم برای فطرت درونی انسان است که خوب را از بد تشخیص میدهد. خداوند در وجود انسان شناختی در انسان قرار داده به عنوان وجدان اخلاقی. اول دادگاه برای خطای انسان در درون انسان است.وجدان اخلاقی هم در کار خوب به سراغ انسان می اید هم در کار بد.

ادامه تفسیر سوره ی"عادیات" مهدیه مشهد

تفسیر آیات اجتماعی

پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۰۰ ق.ظ

منشاء تنشها در جامعه ی دینی برخورد حق و باطل است

آیا اگر منافع انسانها مدیریت شود ومنافع با هم برخورد نکند تنش اجتماعی از بین می رود ؟ مسئله تهاجم دشمن است که از بیرون جامعه در جهت از بین بردن جامعه ی دینی ، یا از درون جامعه و برخورد حق و باطل است. این تنش ها بین حق و باطل از ابتدای خلقت انسان در زمان همه ی انبیاء بوده است.

تفسیر آیات اجتماعی سوره مبارکه حشر، مدرسه ی نواب

ادامه ی تفسیر سوره ی مبارکه ی"عادیات"

چهارشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۳۳ ب.ظ

شاه کلید همه ی انحرافات این است که انسان خدا را نبیند و خود را ببیند

انسان با این سرمایه که کرامت و فضیلت و روح دمیده شده از خدا بود راه افتاد اما با این نفسانیات ، انسان را کنود و کفور و جهول و... کرد. جنس انسان از این تعاریف است، انسان در مقابل خدا ناسپاس است. اصل کفران یک چیز است و باقی لوازم است. چشمه ی همه ی ناسپاسی ها این است که خدا را نبیند و خود را ببیند. یا صریحا می گوید خدا نیست که کافر است و یا در عمل خدا را نمی بیند.

ادامه تفسیر سوره ی"عادیات".مهدیه مشهد

تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم

پنجشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۳۳ ق.ظ

جریانهای کفر و کسانی که قصد براندازی ما را دارند تا مرز خودزنی پیش میروند

مسئله در اینجا از بین بردن پیغمبر(ص) و اسلام بود چون اینها قبل از آمدن اسلام از دو جهت دچار وحشت وترس بودندوبا آمدن مسلمین امنیت آنها تا اندازه ای تامین بود پس اینها در خط براندازی بودند وتا مرز خودزنی پیش رفتند. این آیه به ما این خط را میدهد که جریانهای کفر و کسانی که قصد براندازی ما را دارند تا مرز خودزنی پیش میروند و هر جریان براندازی تا مرز خودزنی ایستادگی می کند.

ادامه تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم، مدرسه ی نواب

ادامه تفسیر سوره ی عادیات

چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۴۴ ب.ظ

اعجاز قرآن مربوط به یک دوره و زمان خاص نیست

امروز هم هیچ کس در دنیا یافت نمی شود که این تصویرسازی را در پنج جمله به این جامعیت و دقت انجام دهد و این سبب شده اعجاز قرآن مربوط به یک دوره و زمان خاص نباشد. در اولین آیه خداوند متعال  دویدن اسب و حالت نفس نفس زدن و تاخت آن تصویر می کند.

ادامه تفسیر سوره ی"عادیات" مهدیه مشهد

ادامه تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم

پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۹:۰۰ ق.ظ

مردم کمتر برای خدا در قدرت سهم قائل هستند

معادله ها و محاسبه ها در حرکت های اجتماعی خیلی موثر است. تحلیلهای سیاسی و اجتماعی ما هم نسبت به امکانات موجود است و مردم کمتر برای خدا در قدرت سهم قائل هستند و تمام تحلیل ها بر اساس معادلات و امکانات موجود صورت می گیرد اما در حرکات جمعی اگر حرکت بر اساس خدا باوری باشد در حرکات پیروزی حاصل می شود

ادامه تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم، حرم امام رضا (علیه السلام)

ادامه تفسیر سوره "عادیات"

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۰۵:۵۷ ب.ظ

ارزش هر حقیقتی به این است که انسان آن را در راه بندگی خدا بکار بگیرد

اسب برای سوارکاری، باربری و یا زینت استفاده می شود.اما خدا به هیچ کدام از آنها قسم نخورده اما آنجا که خدا از اسب در راه جهاد خدا استفاده می کند خدا به آن قسم میخورد و شکر نعمت استفاده ی از نعمت در راه بندگی خداست. اگر این نعمت در بندگی خدا استفاده نشد این کفران نعمت است.

تفسیر سوره ی "عادیات" مهدیه مشهد

تفسیر سوره ی والعادیات

پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۰۵:۳۲ ب.ظ

یکی از آثار خواندن سوره ی "والعادیات" تثبیت محبت امیرالمومنین (علیه السلام) است

در بحث خواص سوره والعادیات 4 روایت بیان شده است، دو روایت از شیعه و دو روایت از اهل تسنن، پیامبر(صل الله) فرمودند هرکس سوره ی "والعادیات" را بخواند ثوابش به اندازه ی کسی است که کل قرآن را ختم کرده است و دو حالت در آن ایجاد می شود اول پایمردی در راه دین و دوم توجه به آخرت و معاد و کسانی که این سوره را می خوانند یکی از آثارش تثبیت محبت امیر المومنین (علیه السلام) در آنهاست.

تفسیر سوره "والعادیات" ، مهدیه مشهد