۱۳۹۸ پنجشنبه ۲۵ مهر

۳۹۶ مطلب با موضوع «نقشه ی محتوایی :: خبر ها :: سخنرانی ها :: تفسیر» ثبت شده است

ادامه ی تفسیر اجتماعی

پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۲، ۰۹:۲۱ ق.ظ

اگر افراد با تقوی بودند اما در اجتماع بی تقوی زندگی میکردند عذاب الهی بر آنها نازل می شود

در واقع مطلوب تقوی اجتماعی است اگر ما در جامعه با تقوی زندگی کنیم زندگی مطلوب است وشدید العقاب بودن خداوند آنها را می گیرد شدید العقاب بودن خداوند نتیجه بی تقوی بودن اجتماع است . تقوی جمعی هم این است که خلاف امر الهی در آن انجام نگیرد

ادامه ی تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم، مدرسه ی نواب

تفسیر سوره ی "قارعه"

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۲، ۰۶:۰۴ ب.ظ

در این سوره محور بحث شدائد و احوال قیامت است

اولین نکته ی قابل توجه در این سوره تناسب آن با سوره ی "عادیات" است، در این سوره محور بحث شدائد و احوال قیامت است. شدائد زمان قیامت و انقراض این منظومه و هم شدائد و احوال مربوط به کیفر و جزای گنهکاران.

تفسیر سوره ی "القارعة" ، مهدیه مشهد

تفسیر آیات اجتماعی سوره مبارکه حشر

پنجشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۲، ۰۹:۲۹ ق.ظ

بین غنیمت جنگی و "فی" فرق است. باغ فدک "فی" بود

پیامبر به عنوان نحله فدک را به حضرت زهرا (سلام الله علیها) دادند. "فی" را کسی مالک نمی شود و در اختیار پیامبر (صل الله علیه) است و فدک را پیامبر (صل الله علیه) در زمان حیات به حضرت زهرا (سلام الله علیها) واگذار نمودند. لذا فدک نحله است ارث نیست. محصول فدک را هم تادوسال در اختیار حضرت زهرا (س ) قرار می دادند.

تفسیر آیات اجتماعی  ، مدرسه ی نواب

ادامه ی تفسیر سوره ی عادیات

چهارشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۲، ۰۵:۵۶ ب.ظ

 علم ذات الهی حضوری است چون عالم محضر خداست

آیا ائمه مانند خدا همه چیز ما را میدانند؟ نه اینگونه نیست و این علم مختص خداست. علم ائمه علم ارادی است و اگر امام معصوم اراده کند چیزی را بداند  از آن چیز اطلاع پیدا می کند و امام حکیم است و چیزی را اراده می کند بداند که به دانستن آن نیاز داشته باشد.

ادامه ی تفسیر سوره ی عادیات ، مهدیه مشهد

ادامه تفسیر سوره ی"عادیات" سه آیه آخر

چهارشنبه, ۴ دی ۱۳۹۲، ۰۸:۴۰ ب.ظ

معاد ناباوری و اینکه انسان خدا را بالا سر نبیند ریشه تمام انحرافات و مفاسد است

اینکه انسان تمام هستی را در همین دنیا ببیند طبیعی است دچار خلاف و انحراف می شود.عامل دوم هم زمانیکه انسان فکر کند هیچ کسی بالا سر او نیست و کنترل اعمال او توسط کسی صورت نمی گیرد هر کاری از دستش بر بیاید انجام می دهد.

ادامه تفسیر سوره ی عادیات، مهدیه مشهد

تفسسیر آیات اجتماعی 28 آذر 92

پنجشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۴۴ ق.ظ

در اسلام اقتصاد بر اساس عدالت اجتماعی است

در نظامهای اجتماعی غیر دینی اقتصاد یا لیبرالیسم اقتصادی است یا سوسیا لیسم است. در هر دوی این بینش ها انسان به عنوان یک موجود درنده مطرح است . اما در اسلام اقتصاد بر اساس عدالت اجتماعی است. یعنی هر آنچه را که فرد تحصیل می کند مالک آن است. اما منابع اقتصادی باید بسویه بین تمام مردم جامعه تقسیم شود.

تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم سوره مبارکه حشر،مدرسه ی نواب

تفسیر مهدیه. سوره ی عادیات

چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۰۱ ب.ظ

انسان پول پرست همه چیز حتی خدا را فراموش کند

انسان نسبت به دوستی مال سبب ناسپاسی انسان میشود لذا شدید سه معنا دارد، اول به معنای سرسختی و شدت در محبت است و این سبب میشود انسان در استخدام مال قرار گیرد. این سبب می شود انسان پول پرست شود و همه چیز حتی خدا را فراموش کند.

تفسیر سوره ی "عادیات" مهدیه مشهد

تفسیر آیات اجتماعی21آذر 92

پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۱۳ ق.ظ

اگر حکومت دینی نباشد خدمات انسانها بیهوده است

در جریان دینی  اگر حاکمیت الله در راس حکومت باشد حکومت دینی است اگر حکومت مشروعیت نداشته باشد کل فعالیت اجتماعی ما باطل است و اگر حکومت دینی نباشد خدمات انسانها بیهوده است. اما رسیدن به قدرت سیاسی ومنفعت اجتماعی که کار جریان قدرت محور است ف خیلی جاها با حکومت اسلامی همخوانی ندارد و خیلی از حدود شرعی را زیر پا می گذارند.

تفسیر اجتماعی سوره مبارکه حشر، مدرسه ی نواب

"تفسیر سوره ی عادیات"

چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۳۷ ب.ظ

اولین دادگاه برای خطای انسان در درون انسان است

اینکه انسان خود را از همه بیشتر می شناسد و آنهم برای فطرت درونی انسان است که خوب را از بد تشخیص میدهد. خداوند در وجود انسان شناختی در انسان قرار داده به عنوان وجدان اخلاقی. اول دادگاه برای خطای انسان در درون انسان است.وجدان اخلاقی هم در کار خوب به سراغ انسان می اید هم در کار بد.

ادامه تفسیر سوره ی"عادیات" مهدیه مشهد

تفسیر آیات اجتماعی

پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۰۰ ق.ظ

منشاء تنشها در جامعه ی دینی برخورد حق و باطل است

آیا اگر منافع انسانها مدیریت شود ومنافع با هم برخورد نکند تنش اجتماعی از بین می رود ؟ مسئله تهاجم دشمن است که از بیرون جامعه در جهت از بین بردن جامعه ی دینی ، یا از درون جامعه و برخورد حق و باطل است. این تنش ها بین حق و باطل از ابتدای خلقت انسان در زمان همه ی انبیاء بوده است.

تفسیر آیات اجتماعی سوره مبارکه حشر، مدرسه ی نواب

ادامه ی تفسیر سوره ی مبارکه ی"عادیات"

چهارشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۳۳ ب.ظ

شاه کلید همه ی انحرافات این است که انسان خدا را نبیند و خود را ببیند

انسان با این سرمایه که کرامت و فضیلت و روح دمیده شده از خدا بود راه افتاد اما با این نفسانیات ، انسان را کنود و کفور و جهول و... کرد. جنس انسان از این تعاریف است، انسان در مقابل خدا ناسپاس است. اصل کفران یک چیز است و باقی لوازم است. چشمه ی همه ی ناسپاسی ها این است که خدا را نبیند و خود را ببیند. یا صریحا می گوید خدا نیست که کافر است و یا در عمل خدا را نمی بیند.

ادامه تفسیر سوره ی"عادیات".مهدیه مشهد

تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم

پنجشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۳۳ ق.ظ

جریانهای کفر و کسانی که قصد براندازی ما را دارند تا مرز خودزنی پیش میروند

مسئله در اینجا از بین بردن پیغمبر(ص) و اسلام بود چون اینها قبل از آمدن اسلام از دو جهت دچار وحشت وترس بودندوبا آمدن مسلمین امنیت آنها تا اندازه ای تامین بود پس اینها در خط براندازی بودند وتا مرز خودزنی پیش رفتند. این آیه به ما این خط را میدهد که جریانهای کفر و کسانی که قصد براندازی ما را دارند تا مرز خودزنی پیش میروند و هر جریان براندازی تا مرز خودزنی ایستادگی می کند.

ادامه تفسیر آیات اجتماعی قرآن کریم، مدرسه ی نواب