۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين

نماز جمعه 92/3/10

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۰۵:۱۳ ق.ظ

" اگر می خواهید از خودتان یک قدرتی نشان بدهید

لازمه اش این نیست که این همه سیاه نمایی کنید"  نماز جمعه 92/3/10


خطبه ی اول

دریافت

خطبه ی دوم

خطبه ی عربی
دریافت

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خطبه اول

اوصیکم به تقوی الله

کلام و بحث ما درخطبه اول درتفسیرآیات مبارکه سوره جمعه بود و نکات تفسیرآخرین آیه این سوره بحث می کردیم. یکی از جمله های که دارای نکته قابل توجه هست در این آیه جمله شریفه وَتَرَ‌کُوکَ قَائِمًا این ها وقتی که لهو یا تجارت را می بیند به طرف آن پراکنده می شوند و تو پیغمبر که مشغول خطبه هستی در حال قیام خطبه خوانی تنها می گذارند از این جمله وَتَرَ‌کُوکَ قَائِمًا یک اسنتباط فقهی فقها کردن و ضمناً دارای یک اسنتباط اجتماعی هم هست اسنتباط فقهی از این جماله شریفه این هست که تنها اجماع دارند بر این که نماز جمعه بایدخطیب خطبه را ایستاده بخواندو نشستن در حال خطبه را جایز نمی داند.

البته این مسئله اجماع فقهای شیعه است وبعضی از فقهای عامه هم دراین مسئله اتفاق نظر دارند.که خطبه باید ایستاده خوانده شود وهمه ی استدلال به این جمله است که خداوند در این آیه می فرماید: وَتَرَ‌کُوکَ قَائِمًا ای پیغمبردرحال خطبه خواندن ایستاده تنها گذاشتن واین دلالت می کندبراین که پیغمبراکرم(ص) ایستاده خطبه میخواند. در یک روایتی جابر بن ثمره از اصحاب پیغمبرمی فرماید:من هیچ وقت پیغمبرراندیدم خطبه بخواندمگراین که ایستاده بود.

می گویدهرکس بیایدبرای تونقل کندکه پیغمبراکرم(ص) درحال خطبه نشسته بود اورا تکذیبش کن.

این ذیل حدیث بخاطر این است که بعداز رحلت پیغمبراکرم(ص) پایان خلافت خلفا وقتی قدرت به معاویه رسیدمعاویه برحسب تکبری که داشت نشسته خطبه می خواند.به هنگامی که به اواعتراض کردن برای این که نشسته خطبه خوانی خودش راتوجیع کند افرادی را وادارکرداینهانقل کندازپیغمبراکرم(ص)،که پیغمبردر بعضی ازاوقات نشسته خطبه خوانده است ولذاجابربن ثمره در مقام رد آنهایی که چنین افطرایی به پیغمبربستند برحسب اراده معاویه می گوید: هرکس چنین چیزی رانقل کردکه پیغمبراکرم درحال خطبه خواندن نشسته بودن اورا شماتکذیب کنید. جلال الدین سودتی صاحب تفسیردورالمنصورکه تفسیرروایتی عامه واهل سنت است دراینجامیگوید:اول کسی که در حال خطبه خواندن روی منبرنشست معاویه بودقبل ازآن پیغمبراکرم (ص)وامیرالمومنین(ع) آنهادر حال ایستاده خطبه میخواندن این یک استنباط فقهی ازنکته ای است که دراین جمله این آیه شریفه است.

یک استنباط اجتماعی هم ما از این جمله داریم وآن این است که دراین آیه شریفه درست نقطه مقابل آیه که مردم رادعوت به نماز جمعه می کندحسب آنچه که درهفته گذشته توضیح دادم درباره این است که اگرانسانها بناشد خداوند و عبودیت خدارا از محوریت زندگی خودشون حذف کردند و بناشد ثروت وشهوت محورزندگی آنهاشدکه ازثروت واقتصادمعیشت تعبیرتجارت میکندوازشهوترانی ولذت پرستی تعبیربه لهومیکند دراین آیه

اگربناشد ملت، مردم و مسلمانان شهوت وثروت رامحورزندگی خودشان قراردادن نتیجه آن است که وَتَرَ‌کُوکَ قَائِمًا پیغمبریا مظهرپیغمبرکه رهبری مقام ولایت است اورادرحال قیام تنهاخواهندگذاشت

مهم درحال قیام تنهاگذاشتن رهبراست.درحال قیام دربرابرظلم و کفر اگر مردم شهوت پرست شدن واگر مردم پول پرست شدند او درحال قیام دربرابر کفر و ظلم تنها می ماند درحال قیام حدودالهی هم تنها می ماند. یعنی آفتی که جامعه نسبت به مقام رهبری وپیغمبراکرم(ص)وامامت گسست پیداکند وابستگی و گرایش به ثروت به قدرت و شهوت است اگربناشد فرهنگ حاکم بر زندگانی مردم این شد که معیشت مردم وسط زندگیشان قرار گرفت، شکم و لذت در محور زندگانی مردم قرار گرفت دراین چنین جامعه ای قیام انقلاب ها حرکت ها در خط اسلام و در خط دینمداری جامعه و قیام دربرابر ستم و استکبار و قیام در احیای حدود الهی این قیام ها تنها می ماند غریب می ماند اگر بناشد محو رزندگی مردم معیشت قرارگرفت یکی از شکردها بزرگی که دشمن ما امروز در خط از هم گسستن وجدا سازی مردم ما از نظام در پیش گرفته است هم این است که با فشارهای معیشتی مردم ومسئله دغدغه زندگی ودغدغه معیشت وکم کم ثروت وکم کم لذت رادرمحورزندگی مردم قرار بدهد.

این آیه قرآن است که می گوید: وَإِذَا رَ‌أَوْا تِجَارَ‌ةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَ‌کُوکَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّـهِ خَیْرٌ‌ مِّنَ اللَّـهْوِ وَمِنَ التِّجَارَ‌ةِ ۚ وَاللَّـهُ خَیْرُ‌ الرَّ‌ازِقِینَ اگر بنا شد دغدغه و دلواپسی معیشت و ثروت و شهوت در محور زندگانی مردم قرار گرفت طبیعی است که رهبری تنها می ماند و اگر بناشد رهبری که مظهر امامت و نبوت ولایت الهی است درجامعه تنها ماند گسست مردم از یک نظام دینی به وجود خواهد آمد.

نظام دینی که مردم از آن گسست داشته باشند . جامعه دینی که با محوریت شهوت و پول و لذت بنا باشد مردم جریان رهبری را تنها بگذارند و رهبر در آن جامعه قدرت دین دراین جامعه آسیب پذیراست وقابل سرکوبی است یعنی آنهایی که خدابه عنوان خطر در این آیه شریفه به ما اعلام می کند این است که مادر محورسازی شهوت و پول در زندگانی خودمان از رهبری گسست پیدا کنیم و او تنها در حال قیام بماند. دقیق این مشکل بعد از پیغمبر اکرم (ص) در زمان ائمه معصومین (ع) پیداشد آن عاملی که باعث شد امیرالمومنین در جامعه تنها بماند آن عملی که باعث شد وجودمقدس مولا علی(ع) حتی بعد از پیوستن مردم و بیعت مردم با امیرالمومنین و پذیرش خلافت و حکومت مولا علی(ع) در این حال در عرصه های مواجهه و رویا رویی بادشمن ، علی (ع) راتنها بگذارند. - در لحظه شهادت - آن مسئله وابستگی مردم به شکم،شهوت و پول بود اینکه لشکریان معاویه بیایند به صورت اراذل و اوباش تروریست درشهر عمبار آدم کشی راه به اندازند و این که لشکر بشیر -از اراذل وابسته به معاویه- اینها بیایند و در یک بخشی از حدود اسلام و کشور اسلامی فساد ایجاد کنند. مسلم بن ارتاب دریک تاخت و تاز در یمن قتل عام راه بیاندازد. و در این حال افراد حرکت نکنند، انسانها نجنبند. دربرابر این مظالم دشمن، امیرالمومنین علی(ع) را تنهابگذارند. بخاطر وابستگی به شکم وشهوت هست، که مردم این حالت راپیداکردند.چون می بینددرسایه عدل علی(ع) فکر می کنند شکم وشهوتشان آباد نیست.

ببینید برادران ما در این مملکت دو مسئله داریم درهر نظام دینی دریک جریان نظام در عرصه اقتصاد ما یک بحث این است که مردم فقیر نباشند، گرسنه نباشند زندگی مردم به صورت خودکفا اداره بشود طبقات محروم و قشر آسیب پذیر از امکانات و منابع زندگی و درآمد در یک حد کامل برخوردار باشند این عدالت اجتماعی است. این درعرصه اقتصاد در زندگی جامعه دینی لازم است. وبایدتمام امکانات زندگی انسانها مخصوصاً امکانات اولیه ازنظر مسکن از نظر خوراک از نظر لباس از نظر امنیت برای مردم تأمین بشود. اما این که بخواد مملکت پایگاه هواپرستی بشود مملکت بصورت یک مرزار سبز و خرم برای چریدن یک عده گردن کلفت دربیاد. کشور پایگاه عیاشی ها شهوترانی ها لذائذ نفسانی یک عده ای بشود که در تاخت و تاز پیشبرد توانمندی قدرت و ثروت پیشرفت و بقیه حتی در امکانات اولیه زندگی عقب بمانند. این رشد اقتصادی نیست.

آنهایی که وابستگی به شکم و شهوت مردم باعث شده بود تا اطراف امیرالمومنین علی(ع) مردم جدا بشود بخاطر این که سایه مدیریت علی (ع) اقتصاد جامعه به بهترین وجه تأمین می شود. زمان امیرالمونین علی (ع) مسئله توسعه و ترویج کشاورزی در همه ابعاد کشور اسلامی آن را در تمام دوران گذشته و آینده بی نظیر بود. رفاه اولیه زندگی ازنظرمعیشت برای همه فراهم بود اماکشور مرزار چریدن نبود مملکت پایگاه جفتک زدن و عیاشی کردن برای یک عده گردن کلفت نبود. درسایه عدل علی(ع) جفتک زدن و عیاشی کردن امکان نداشت. و این وابستگی شکم و شهوت که بصورت یک فرهنگ تو مردم پیاده شد بحث این نبود که فقط پولدارها مرفهین دنبال این قضیه باشند نه . این شد یک فرهنگ برای مردم بخورند، لذت ببرند، عیاشی کنند، خوشگذرانی کنند، شهوت پرستی کنند ، اگر بناشد جامعه به این طرف رفت، نتیجه اش این است که وَتَرَ‌کُوکَ قَائِمًا پیغمبر تنها میماند مظهر پیغمبر علی(ع) تنها می ماند مظهر علی (ع) امام حسن (ع) تنها می ماند.

در یک شب80 هزار نفر از لشکریان امام حسن(ع) از اردوگاه امام حسن(ع) جدا می شوند. به معاویه می پیوندند. آن انگیزه اصلی که این 80 هزار نفر از پیش قرابلان وپیش آهنگان لشکرامام حسن (ع) که یک شبه ملحق به معاویه کرد با فرماندهانشان ، آن مسئله وابستگی به شکم وشهوت و محور قراردادن شکم وشهوت بود. برای آنها جا افتاده بود معاویه پایگاه شهوت پرستی است معاویه پایگاه ترویج شکم وخوشگذرانی است. اردوگاه معاویه اردوگاه چرب و نرم و لذت چریدن است. ابوقریره درجنگ صفین می آمد موقع نماز پشت سر امیرالمومنین تو صف لشکرحضرت علی(ع) نماز می خواند. اماموقع غذا که می شد خودش را می انداخت داخل اردوگاه معاویه . می گفتند چرا اینکار را می کنی می گفت: ایجا سفره چرب تر است.

برادران،خواهران اگربناشد انسان درعرصه زندگی دو تا بندش شل شد یکی بند شکم یکی بند شلوار، دو تا بند این آدم شل شد این دیگر نمی تواند دین داشته باشد. این نمی تواند آدم متدین باشد. خدا رحمت کند امام (ره) را در یکی از سخنرانی هایشان درسال 58 یک نکته ای فرمودند که عین متن امام درصحیفه ی امام موجود است.

امام فرمودند که ما آمدیم در مقابل یک اسلامی که بعضی ها داشتند ، یک اسلام دیگر ارائه بدهیم. اسلامی که آنها داشتند اسلامی که بخورند و بخوابند و لذت ببرند و عیاشی کنند و شهوت رانی کنند و خوشگذارنی کنند. یک دو رکعت واجب صبح یک چهار کعت نماز واجب ظهر را بخوانند. در مقابل اینها آمدیم یک اسلامی را نشان بدهیم که بایستی همه عیاشی ها ، همه لذت پرستی ها ، صرف وخرج بشود در استکبار ستیزی تنها با یک دو رکعت نماز صبح نمی شود این ها مسلمان باشند. دراین حال دشمنان اسلام و خدا در سرنوشت مسلمانان مسلط باشند. ما اسلامی را آوردیم که مسلمانان نمازشان رابخوانند با استکبار هم به جنگند. به این که بخواهند دست به دست استکبار بدهند چند روزی یک عیاشی ها امروز باقی نمی ماند. نمونه اش درافغانستان وعراق دیدید.

پس آن چیزی که مهم است جامعه ما محورزندگیش شهوت و لذت پرستی و پول قرار نگیرد. اگر محور زندگیش تجارت و لهو و پول شد وَتَرَ‌کُوکَ قَائِمًا درحال قیام استکبارستیزی ، جریان قیام  و رهبری جامعه را تنها می گذارند. و با تنها ماندن سرکوبی دشمن شدید می شود گسست مردم از جریان قیادت و رهبری ، دشمن را بر همه سرنوشت اسلام مسلط می کند این یک واقعیت است. که ما باید از این جمله وَتَرَ‌کُوکَ قَائِمًا دراین آیه شریفه دقیقاً در حاشیه این فریضه الهی نماز جمعه می خوانیم و در بسیاری از نمازهای جمعه سوره مبارک جمعه راقرائت می کنیم به این نکات توجه داشته باشیم. نماز جمعه ما را رشید تر دلاور تر هدفمند تر در کنار رهبری که در مقام قیام دربرابراستکبار قیام حدود الهی است محکم و ثابت قدم بدارد.

 


 

خطبه دوم

 

امروز روز 20 ماه رجب است 2 روزگذشته در روز 18 ماه رجب حادثه ای در زندگی پیامبراکرم(ص) رخ داد که در ظاهر حادثه بود اما در واقع یک نکته دقیق الگویی و اسوه ای بود که برای مادر سیره رسول الله به ثبت رسید و آن حادثه این بود که پیامبراکرم(ص)درحالی که منزل نشسته بودند و 2 نازدانه دردانه برروی دامن داشتند. برروی یک زانو وجود مقدس میوه دلشون سیدالشهدا امام حسین(ع)که 1سال نشده بودوبرروی یک زانو هم سن و هم سال این میوه دل فرزند عزیز و دردانه شان جناب ابراهیم.

پیغمبراکرم(ص) از غیر از حضرت خدیجه از سایر همسران اولاد دار نشدند. تنهاخانمی که غیر از حضرت خدیجه برای پیغمبراکرم(ص) فرزندی آورد جناب ماریه غبطیه بود ماریه غبطیه یک خانم نابغه ی با کمالی کنیز نجاشی پادشاه حبشه بود که ضمناً مشاور نجاشی هم بحساب می آمد. چون بسیار اهل کمال ونبوغ بود وقتی جناب جعفر طیار و محاجرین حبشه تصمیم گرفتند به مدینه برگردند نجاشی که مسلمان شده بود هدایایی را به وسیله ی جعفر طیار خدمت پیغمبراکرم فرستاد در این هدایا دو چیز از همه ارزشمندتر بود یکی یک اسب بی نظیری بود که پیغمبراکرم(ص) آن اسب را به مولا امیرالمومنین(ع) بخشیدند که همون دول دول است و دوم وجود این کنیز کامله عاقله مدبری بود که نجاشی خدمت پیغمبراکرم (ص) تقدیم کرد رسول الله این کنیز را در راه خدا آزاد کردند و به عنوان همسر با او ازدواج کردند این خانم آن قدر با فضیلت بود که غیر از حضرت خدیجه به عنوان تنها همسر پیغمبر قرار گرفت. که خداوند متعال برای پیغمبر از او فرزندی به دنیا آورد این فرزند پسر دوره های آخر عمر پیامبر دوران کهنسالی رسول الله شدیداً موردعلاقه پیغمبربود. همسال و همسن سیدالشهدا هم بود. این دوآقازاده روی زانوی پیامبر،پیغمبراکرم(ص)فوق العاده وبه این دو علاقه داشتند. جبرئیل نازل شد. عرض کرد یا رسول الله این دو دل داده برای شما لازم نیست حضورداشته باشند عشق شما یکتا باید متوجه یکی باشد. نمی شود این دو عزیزدانه در عشق شما باهم شریک باشند. عشقتون یکتا باید به یکی توجه کند یکی از اینها باید از بین برود. فدایی وقربانی دیگری قراربگیرد. اینجا وجود مقدس پیغمبراکرم(ص) امرشون دائم بر یک انتخاب شد. یا حسین(ع) را انتخاب کند یا ابراهیم . یک نگاهی به قد و بالای حسین کردند. حسینی که جان پیغمبر بود . حسینی که دردانه پیغمبر بود. حسینی که هم حسین است برای پیغمبر هم زهرا برای پیغمبر. ولذا پیغمبراکرم(ص) بر مقام انتخاب از این دو دردانه یکی را انتخاب کردند آن هم حسین را انتخاب کردند. فرمودند به درگاه خدا خدایا من راضیم با همه علاقه ای که به ابراهیم دارم. ابراهیم هم قربانی حسینم کردم. با این انتخاب پیغمبر این بچه روی دامن رسول الله تب کرد. حالش منقلب شد. یک مقدار کمی طول کشید ، تودامن پیغمبراکرم(ص) این نازدانه پر پر زد از دنیا رفت. پیغمبر در فوت این نازدانه خیلی گریه می کردند و وقتی که به پیغمبر اعتراض کردند که چرا گریه می کند؟

پیغمبرفرمودند:بچه های ما جگرپاره ما هستند تکه جگر انسان وقتی کنده بشود درد دارد. اه من برحسب درد طبیعی گریه می کنم. اما راضیم به آنچه خدا برای پسندیده. حسینم باقی بماند. حسینم باشد. خدا برای من حسینم می خواهد. من هم خودم حسینم را می خواهم. خوب یک انتخاب پیغمبر قالباً توجیح عاطفی می شود چون پیغمبر حسین را بیشتر دوست داشتند وجود مقدس سیدالشهدا یک نقطه ارتباطی و اتصالی با جان پیغمبر داشت. گذشته از آن یک نقطه ارتباطی ازطریق میوه دل پیغمبر حضرت زهرا(س) حسین به پیغمبر متصل بود و مسئله به عنوان توجیه عاطفی برای انتخاب پیغمبر بحث میشود. درحالی انتخاب پیغمبردرسته پیغمبر عاطفه دارد درسته پیغمبر احساس دارد .اما قبل از همه اینها بالاترازهمه اینها نبوت پیغمبراست. وحی پیغمبراست. تنها کلام پیغمبر وحی نیست. نفس وجودی پیغمبر وحی است. آنچه انجام بدهد و آنچه بخواهد وحی است. کار پیغمبر یک کارعاطفی محض نیست. یک کاراحساسی خشک نیست. اصلاً چرا بگویند از این دو تا بچه یکی شان باشند. خوب هردوشان باشند. چرا یکی باید قربانی یکی دیگر باشد این مسئله الگو سازی است.

پیغمبر را در یک انتخاب قرار دادند. انتخاب پیغمبر توجیه عاطفی نداشت. اگرچه مبتنی بر یک سلسه  احساسات و عاطفه بود اما انتخاب پیغمبر توجیه عقلانی دارد که برحسب آن توجیه عقلانی انتخاب پیغمبر به یک عنوان الگو و اسوه برای ما مطرح است پیغمبر بین این دو عزیزدانه حساب کرد کدام یکی بیشتر به درد اسلام می خورد و کدام یک از این دو تا برای اسلام مفید تر هستند. بهرمندی اسلام ازکدام یک ازاین دوتا است. بهرمندی اسلام از حسین است. بقاع اسلام از حسین است. حیاط اسلام از حسین است. حسینی که عامل احیای دین ، ابدی شدن دین ، و قوام دین است. اسلام از حسین بیشتر بهره می برد. چون اسلام از حسین بیشتر بهره میبرد پیغمبر حسین را انتخاب می کند.

براداران و خواهران این یک اسوه و الگو برای دین ماست پیغمبر در مقام انتخاب حسین رو انتخاب کرد که اسلام از او بیشتر بهره مند باشد. الان شما برادران و خواهران در یک عرصه امتحان و انتخاب قرار گرفته اید در این انتخابات. شما می خواهید انتخاب کنید باید از پیغمبر پیروی کنید الگوی شما باید پیغمبر باشد توی این نامزدها کسی رو انتخاب کنید که اسلام از او بیشتر بهره ببرد. دین از او بیشتر استفاده کند. و این یک موقعیت شفاف و روشن است همه شما به خوبی می توانید تشخیص بدهیدکه تواین 8 نفر آن نفری که اسلام از او بیشتر استفاده می کند چه کسی هست؟ وآن کسی که اسلام از آن بیشتر بهره مند می شود چه کسی است؟ این مسائل شفاف شده با این برنامه های مدبرانه مدیریت عظیم و ارزشمندی که رسانه ملی انجام داده است به حمدلله چهره نامزده ها مشخص است. آثار وجودی شون شفاف است. نتیجه کارشان معلوم است.

من اینجا دو تشکر دارم وسه تذکر، تشکر از مدیریت مدبرانه و ارزشی رسانه ملی و صدا و سیما است. برنامه بسیار ارزشمندی را پیاده کرد. هم مردم در اقصی نقاط کشور به وضعیت این 8 نامزد آشنا می شود با شناخت و بصیرت و توجه برحسب اراده و اختیار خودشان انتخاب می کنند. و بسیار تبلیغات عادلانه و معرفی عادلانه و از طرفی هم جلوی بسیاری از هزینه های  نابجا گرفته شده است. این اقدام صدا و سیما آن هم با این مدیریت با این تدبیر با این برنامه ریزی ارزشمند و قابل تقدیر است. تشکردوم از نامزدها است. این نامزد های ریاست جمهوری و همینطور نامزد های شورای شهر خوشبختانه بلوغ و رشد خودشان را در این انتخابات و تبلیغات انتخابات نشان دادند. دچار اصراف نشدند. بعضی از حرکت های ضد ارزشی وشیطانی که متاسفانه در سال 88 از بعضی از تبلیغات نامزد ها بصورت کارناوال کشی و هرزگی یک عده دختر و پسر در ملع عام ما شاهد بودیم به عنوان تبلیغات. خوشبختانه این حرکت ها در این تبلیغات انجام نگرفت. نامزد ها هم متانت و هم ایمان خودشان و بلوغ و عقلانیت خودشون را در تبلیغات انتخاباتی تا به الان رعایت کردند. که انشاالله امیدواریم تا آخر هم همینطور ادامه داشته باشد . ما از اینها تشکر می کنیم.

3 تذکر هم به این عزیزانی دارم که نامزد ریاست جمهوری هستند تذکر اول این که شما اگر می خواهید از خودتان یک ارزه و یک قدرتی نشان بدید لازمه اش این نیست که به وضع موجود کشور این همه سیاه نمایی کنید. از این مملکت تصویری از پریشانی ، از فقر ، از فلاکت ازناداری ، از ناتوانی مردم آن هم در رسانه ملی بیان کردن آبروی این نظام و این ملت و این کشور در دنیا بردن این درست نیست. درست است مردم ما مقداری گرفتار مسائل معیشتی هستند. اما ما تو مملکتی داریم زندگی می کنیم در فاصله سه چهار  سال اخیر بیش از یک میلیون و چند صد هزارنفر بی خانه ، به وسیله همن دولت خانه دارشدند. این کجای دنیا وجود دارد اینها یک واقعیت های است. که در این مملکت اتفاق افتاده. این سدسازی ها این پیشرفت ها، این حرکت ها، این فناوری ها و از همه والاتر توسعه دانش بنیادی که روز افزون است. توی همین مملکت دارد اجرا می شود. ما بیایم همه اینها را نادیده بگیریم ازکشور یک وضع سیاه نا بسامان تیره نا حقی را معرفی کنیم ، این درست نیست. عزیزان ما دست به این کار نزنند.

تذکر دوم این که به مردم وعده ندن چون وعده مردم را جذب نمی کند. این که بگویند توروم راحل می کنیم. مشکل معیشتی را حل می کنیم. مشکل اشتغال را حل می کنیم. اینها همه وعده است. بیایند به مردم بگویند اینها را چگونه حل می کنند ، این مهم است. بیخودی وعده ندهند. چون این مملکت همه چیز بر یک اساسی استوار است. که هیچ کس نمی تواند این اساس را به هم بزند. در مسائل و طرح های اقتصادی ما برنامه پنجم توسعه را داریم. هرکس می خواهد کار کند ، باید تو برنامه پنجم توسعه کارکند، کار جز این برنامه نمی تواند طرح و برنامه داشته باشد و بیاید بگوید چگونه تو برنامه پنجم توسعه می خوام مشکلات راحل کنم ؟ این چه طور را بگوید. درمسئله سیاست های خارجی این نیست که شما فکر کنید ما می ریم با آمریکا و اروپا لاس میزنم 30 میلیارد دلار آن طرف آب را میاریم این طرف برای مردم، مگر حق دارین چنین کاری را بکنید 34 سال مردم با جنک با آمریکا و استکبار خون دادند، بچه دادند، جوان دادند، ما پدر داغ دیده شهید، مادر داغ دیده شهید داریم. مگر شما می توانید بروید دست به دست انگلیس و آمریکا بگذارید و بعد به خیال خودتان 30 میلیارد دلار پول ما را از بانک های دیگر بیارید داخل کشور و بگویید همه ی مشکلات حل می شود. مگر می شود این کار را کرد شما بروید دست به دست امریکا و انگلیس بدهید میگویم به شما راه براتون باز می کنند نه این که یک چیزهایی که دراختیار افراد نیست نیان بگن.

وتذکرسوم بنده این است که فراموش نکنند 4 سال پیش در این مملکت فتنه شد. این مردم هم فتنه را یادشان است. آدم های فتنه گر را یادشان است. برای این نظر ورای یک عده ضد انقلاب که اقلیت اند بیشتر در این مملکت نیستند نظر آنها را جلب کنند نیان درباره توصیف و تعریف فتنه گر هادر ملع عام و در رسانه این مملکت و این کشور دینی شروع کنند به تعریف و حرف زدن، مردم که یادشان نرفته این مردم هم فتنه را یادشان هست. هم فتنه گر را خوب یادشان هست. که چه کسانی فتنه گر بودند. و خوب می شناسند. این فتنه گر ها چگونه دستشان در دست آمریکا و استکبار بود و خوب می دانند که اینها چگونه دست دردست خارجی دادند و زمینه را درست کردند مزدورهای خارجی بیایند جمهوری ایرانی به جای جمهوری اسلامی شعار بدند. این را مردم می دانند و فراموش نکردند. شما آقایان هم فراموش نکنید. شما نامزدها یادتان نرود این مملکت فتنه بوده . فتنه گرها هم برای مردم شفافند.

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی