آیت الله علم الهدی:

جلسة سیزدهم

title

بسم لله الرحمن الرحیم

بررسی پرسش های مرتبط با دلالت امر به مقاومت بر وجوب
پرسش اول: مولوی یا ارشادی بودن امر به مقاومت
در جلسة قبل گذشت که طبق نظر مشهور اصولیان صیغه و مادة امر بر طلب الزامی و وجوب دلالت دارد. در این میان گفته شده چنانچه امر صادره از سوی مولا ارشادی باشد دال بر وجوب نخواهد بود.
توضیح اینکه امر در یک تقسیم بندی به دو قسم مولوی و ارشادی تقسیم می شود. امر مولوی طلب جدی و حقیقی مولا از بنده است و به جهت مصلحتی که در مأمورٌبه وجود دارد صورت می گیرد. مثل امر به تحصیل طهارت برای اقامة نماز. بر خلاف امر مولوی, امر ارشادی امر صوری و ظاهری است که حقیقت طلب در آن نیست؛ بلکه اخبار از مصلحت عملی است که در ضمن امر دیگر از عبد خواسته شده است. مثل امر به غسل بدن و ثوب از نجاست که ارشاد به لزوم تحصیل طهارت برای نماز می-باشد. چه آنچه مراد جدی و مطلوب حقیقی مولا است تحصیل طهارت است نه شست و شوی لباس. از همین روست که در امتثال یا ترک اوامر ارشادی ثواب و عقابی وجود ندارد و در مثال مورد اشاره چنانچه کسی بدن و لباس نجس خود را تطهیر نکند معصیت نکرده و مجازات نمی شود. لیکن اگر با بدن و لباس نجس نماز بخواند امر به تحصیل طهارت را امتثال نکرده است.
بنابرآنچه گذشت دلالت آیات قرآنی مورد بحث از قبیل « فاستقم کما امرت » و « فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل » بر وجوب مقاومت در صورتی است که مقاومت مطلوب جدی و حقیقی مولا باشد که چنین نیز هست. یعنی مقاومت به خودی خود و به طور ذاتی برای مطلوبیت دارد.
 

1398/08/18
21:57

افزودن دیدگاه جدید


امامسایت
آخرین اخبار


تصاویر

آیت الله علم الهدی در اولین جلسه بنیاد بین المللی غدیر استان خراسان رضوی

آیت الله علم الهدی در سالروز واقعه مسجد گوهرشاد در حرم امام رضا علیه السلام

آیت الله علم الهدی در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی

پاسخ به شایعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آیت الله علم الهدی می باشد.