هیچ کسی نمی تواند در برابر مقام معظم رهبری برای خودش هم وزنی قائل بشود

هیچ کسی نمی تواند در برابر مقام معظم رهبری برای خودش هم وزنی قائل بشود

دانلود ویدئو
1396/10/28

سایتامام

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آیت الله علم الهدی می باشد