نتیجه چهل سال مذاکره اعراب با امریکا سر قدس این شد؟؟

نتیجه چهل سال مذاکره اعراب با امریکا سر قدس این شد! ?? چرا باید پای برجام بایستیم؟!

دانلود ویدئو
1396/09/28

سایتامام

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آیت الله علم الهدی می باشد